ارزشیابی

  • مشاهده همه
  • ارزیابی های سکته مغزی
  • ارزیابی های ضایعه نخاعی
  • ارزیابی های فلج مغزی

ورم دست و پا

یکی از شایع ترین اختلالات در بین تمامی افراد با هر جنسیتی و در هر سنی، ورم دست و پا

رشد مهارتهای حرکتی دست در کودکان

منظور از مهارتهای حرکتی دست در کودکان چیست؟ منظور از مهارتهای حرکتی دست، همان طور که از نامش پیداست، حرکاتی

تخت مناسب برای بیمار سکته مغزی

تخت مناسب برای بیمار سکته مغزی به گفته انجمن ملی سکته مغزی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.، سکته مغزی

اسپاستیسیتی ؛ علت، مدیریت و انواع درمان ها

اسپاستیسیتی که در بین مردم به اسپاسم معروف است سفت شدن یا انقباض کنترل نشده عضلات است که در افراد

ارزیابی ترس از حرکت

در این مطلب به بررسی ترس از حرکت پرداخته شده است ترس از حرکت نشان دهنده ی آن است که

ارزیابی فاجعه آمیزی درد

در این مطلب به ارزیابی درد و فاجعه آمیزی آن پرداخته می شود با توجه به این که درد ماهیت

ارزیابی تحریک پذیری

در نوشته حاضر به بررسی تحریک پذیری پرداخته می شود در مورد تحریک پذیری داریم که افراد با تحریک پدیری

ارزیابی انزوای اجتماعی

انزوای اجتماعی نشان دهنده ی واقعیتی فکری است که در آن فرد عدم تعلق و انفصال از ارزش های مرسوم

ارزیابی کیفیت زندگی

در مطلب حاضر به بررسی کیفیت زندگی پرداخته می شود کیفیت زندگی از مسایل بسیار مهم در زندگی تمام افراد

ارزیابی کیفیت زندگی

در نوشته حاضر ارزیابی مربوط به کیفیت زندگی به صورت کوتاه آورده شده است. در کنار تمام مشکلات روانی و